PKO-Leasing Polska SA Uwaga !!! Nieautoryzowane lub nieprawidłowe użycie tego systemu może skutkować dyscyplinarną karą administracyjną oraz wejściem na cywilną lub karną drogę sądową. Kontynuując korzystanie z tego systemu oświadczasz tym samym, że jesteś świadom powyższych warunków i konsekwencji z tego wynikających. Jeśli się z nimi nie zgadzasz, rozłącz się natychmiast !!!
PKO-Leasing Polska SA Attention !!! Unauthorized or impropoer use of this system may result in administrative disciplinary action and civil and criminal penalties. By continuing to use this system you indicate your awareness of and consent to these terms and conditions of use. DISCONNECT IMMEDIATELY if you do not agree to the conditions stated in this warning